Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Provozovatel internetového portálu Narozeninky.cz

Petr Prudký
V Horce 50
Řícmanice 664 01
Česká republika
IČ:665 53 628
DIČ:CZ7603063765

Petr Prudký, email : prudky@narozeninky.cz

dále jen "prodávající", na straně jedné a kupujícími na straně druhé.

Tyto obchodní podmínky upravují rozdílně práva a povinnosti pro kupující, kteří vystupují ve vztazích s prodávajícím jako kupující spotřebitelé (dále jen "kupující spotřebitel"), kdy kupující spotřebitel je vymezen §52 odst.3 z.č. 40/1964 Sb. a rozdílně pro osoby fyzické či právnické podnikající podle živnostenského zákona či jiného zvláštního zákona či státní instituce a organizace (dále jen "kupující podnikatel"), kteří ve vztazích s prodávajícím jednají v rámci své obchodní či jiné podnikatelské činnosti, kdy rozdílná práva a povinnosti obou kupujících jsou upravena a odlišena níže jako práva a povinnosti "kupujícího spotřebitele" a práva a povinnosti "kupujícího podnikatele". Pokud tyto podmínky upravují některá práva společně a shodně pro kupujícího spotřebitele i kupujícího podnikatele, jsou kupující podnikatel i kupující spotřebitel shodně označováni jako "kupující".

 Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem se řídí níže uvedenými obchodními podmínkami a dále v rozsahu těmito podmínkami neupravenými z.č. 40/1964 Sb. (dále jen "ObčZ"), z.č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele a dále předpisy upravujícími vztahy mezi prodávajícím a kupujícím nepodnikatelem.

Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem se řídí níže uvedenými obchodními podmínkami a dále v rozsahu těmito podmínkami neupravenými z.č. 513/1991 Sb. (dále jen "ObchZ") a dále příslušnými právními předpisy upravujícími vztahy mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem.

Těmito obchodními podmínkami se řídí prodej a nákup zboží v elektronickém obchodě Narozeninky.cz provozovaném na adrese www.narozeninky.cz.

Kupující výslovně prohlašuje, že do příslušných registračních, objednávkových aj. formulářů vyplnil údaje identifikující jeho osobu (jméno a příjmení, bydliště, firmu, sídlo, telefonní čísla, e-mail, místo doručení zboží,.....) správně a pravdivě.

Čl. I. Předmět kupní smlouvy

1. závazek prodávajícího

Prodávající se v případě uzavření kupní smlouvy zavazuje dodat kupujícímu předmět koupě a převést na něho vlastnické právo k předmětu koupě.

2. závazek kupujícího

 Kupující se v případě uzavření kupní smlouvy zavazuje dodané zboží převzít a zaplatit prodávajícímu nebo přepravci sjednanou kupní cenu.

3. předmět koupě

 Předmětem koupě podle uzavřené kupní smlouvy je zboží specifikované co do výrobce, názvu, druhu, množství, váhy, rozměrů, ceny apod. v objednávce kupujícího.

Čl. II. Objednávání

 Nabízíme Vám možnost pohodlného nákupu přímo z Vašeho domova. Objednávat můžete 24 hodin denně prostřednictvím integrovaného nákupního košíku, telefonu, či emailu. Objednávka zaslaná prostřednictvím našeho elektronického obchodu je přijata standardně do 12 hodin, nejpozději vždy následující pracovní den (v případě zaslání objednávky v průběhu víkendu). Potvrzení objednávky Vám zašleme e-mailem, o expedování zboží budete rovněž informováni e-mailem. U některých objednávek Vás kontaktujeme pro potvrzení objednávky telefonicky.

Čl. III. Práva a povinnosti smluvních stran při objednání a dodání zboží

1. místo a doba dodání

 Závazek prodávajícího dodat kupujícímu zboží je splněn doručením zboží v místě dodání zboží a ve sjednané lhůtě dodání. Místem dodání zboží je místo takto označené kupujícím v objednávkovém formuláři a sjednanou lhůtou dodání je buď doba, na které se smluvní strany dohodly a nebo lhůta, která je uvedená u konkrétního zboží na Narozeninky.cz s tím, že tato lhůta je orientační a může být prodávajícím v odůvodněných případech překročena.

2. objednávka

 Odeslaná objednávka představuje až na výjimky uvedené v tomto odstavci neodvolatelný návrh kupujícího na uzavření kupní smlouvy týkající se zboží specifikovaného v objednávce. Lhůta pro přijetí návrhu kupujícího na uzavření kupní smlouvy prodávajícím (akceptační lhůta) činí v pracovních dnech max. 12 hod. počínaje dobou, kdy byla objednávka kupujícím odeslána do Narozeninky.cz. Objednávka může být zrušena (stornována) v těchto případech:

a) po vzájemné dohodě

b) prodávající si vyhrazuje zrušit objednávku či její část v následujících případech : zboží se již nevyrábí či nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. Pro případ této situace bude prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující již zaplatil část či celou kupní cenu, bude mu tato částka navrácena na jeho účet či adresu v nejbližším možném termínu, nejdéle však do 14 dnů poté, co se prodávající o této skutečnosti dozvěděl.

3. způsob převzetí zboží oprávněnou osobou

 Za doručení zboží kupujícímu lze považovat převzetí zboží kupujícím nebo jinou osobou zdržující se v době doručení na místě dodání (oprávněná osoba). U kupujícího podnikatele se za oprávněnou osobu považuje i osoba, která k tomu byla kupujícím podnikatelem zmocněna, když kupující podnikatel je dle § 15 ObchZ z jejího jednání zavázán ). Pokud se předávající osobě nepodaří doručit zboží podle předcházející věty, považuje se zboží za doručené jeho převzetím kupujícím v době a místě určeném k vyzvednutí předávající osobou (úložní doba a místo). Úložní dobu a místo oznámí předávající osoba kupujícímu vhodným způsobem. Předání a převzetí zboží musí kupující nebo oprávněná osoba písemně potvrdit předávající osobě.

4. úložní doba, částečné plnění

 Za doručení zboží kupujícímu lze konečně považovat, v případě jeho nepřevzetí kupujícím či oprávněnou osobou, poslední den úložní lhůty určené k vyzvednutí předávající osobou. Kupující je vždy povinen převzít zboží dodané nejpozději 7 dnů po uplynutí dodací lhůty. Kupující je povinen přijmout také částečné plnění, tedy dodání pouze části předmětu koupě. Pokud se strany nedohodnou v konkrétním případě jinak, zaniká částečným plněním závazek prodávajícího dodat zbývající část předmětu koupě

5. doprava

 Prodávající zajistí dopravu zboží do místa dodání. Prodávající je oprávněn dopravit zboží prostřednictvím třetí osoby (předávající osoby). Dopravu zboží zajistí prodávající dle dispozic, které kupující uvedl do objednávkového formuláře (prostřednictvím České pošty, s.p. , DPD, Uloženkou nebo vlastním kurýrem). Případná úhrada nákladů dopravy ze strany kupujícího je splatná společně se sjednanou kupní cenou.

ČL. IV. Cena, platební podmínky

1. cena předmětu koupě

Smluvní strany se dohodly na kupní ceně předmětu koupě, která je jako cena objednaného zboží uvedena v katalogu zboží prodávajícího, tato kupní cena již obsahuje DPH. Kupní cena může být kupujícím uhrazena pouze způsoby, které jsou nabízeny na Narozeninky.cz. Uhrazení kupní ceny je podmínkou předání předmětu koupě kupujícímu a přechodu vlastnického práva k předmětu koupě na kupujícího.

2. Platební podmínky

a) Dobírkou - cenu zboží a poštovného uhradíte při dodání.

b) Převodem na účet - celkovou sumu za zboží a poštovné zašlete na bankovní účet:

číslo účtu: 670100-2209373616/6210

 banka: mBank

c) Pomocí platební brány Go-Pay

d) Hotově při osobním vyzvednutí nebo doručením naším kurýrem

Jako variabilní symbol když bude vyžadován, uveďte prosím číslo Vaší objednávky.

Čl. V. Expedice zboží

U každé položky je uvedena dostupnost  zboží :

a)skladem  -  zboží expedujeme při objednání do 14.00 hod. ještě ten den nebo den následující. 

b) expedice do 24 hod.  – zboží expedujeme následující den od objednání.

c) expedice do  48 hod. – zboží je na cestě od dodavatele a mělo by být během 1 – 2 dnů expedováno

d) na objednávku 3 – 5 dní – zboží, které je náročnější na přípravu jako dorty nebo zakázková výroba.

e) na objednávku 6-10 dní  - ruční zakázková výroba na přání nebo speciální ne sériově vyráběný druh zboží.

f) není skladem – momentální výprodej zboží se zatím neupřesněnou dobou dalšího dodání

Zákazník je emailem informován o expedici  zboží. Pokud dojde k nevyzvednutí zásilky zákazníkem a zásilka nám bude přepravní společností vrácena nazpět, kontaktujeme zákazníka a individuálně řešíme tento problém.

Čl. VI.  Poštovné, doprava a balné v ČR

Dodání zboží domů nebo do kanceláře pro Brno a okolí:

Veškeré naše zboží Vám v Brně přivezeme vlastním rozvozovým automobilem. Pro převoz chlebíčků, dortů a zákusků využíváme velkoobjemový kompresorový chladící box s nastavitelnou teplotou 0 - 8°C splňující HACCP pro převoz potravin podléhající rychlé kontaminaci.

Pro zákazníky z Brna platila doprava ZDARMA při objednávce nad 600 Kč s rozvozem v dopoledních hodinách. Mimořádně od 14.3.2022 posouváme dopravu zdarma až nad částku 1000 Kč. Při objednávce v rozmezí 600-999 Kč účtujeme symbolický poplatek 30 Kč. U objednávek pod 600 Kč zůstává dopravné 60 Kč. Stejná částka 60 Kč se účtuje i v případě doručení na přesný čas. Věříme, že se budeme moci vrátit co nejdříve k původní variantě. Děkujeme za pochopení!

Rozvoz mimo Brno - zpravidla si účtujeme reálný poplatek za každý projetý kilometr z centra Brna do místa určení a zpět.

Zboží doručováno Českou poštou – Doporučený dopis:

Doporučeným dopisem zasíláme převážně přáníčka, obálky na peníze a blahopřání. Cena za doručení je 34 Kč včetně DPH při platbě předem. Pokud si například přáníček objednáte více a váha přesáhne povolených maximálních 50g, tak navýšení poštovného hradíme my. Pokud si obsah doporučeného psaní budete chtít zaplatit formou dobírky činí příplatek 50 Kč včetně DPH. Doručení proběhne většinou během 1-2 pracovních dnů. Více informací nebo nadstandardní služby si můžete zjistit na stránkách České pošty.

Reklamace zásilky je možná pouze u převzetí. Pokud je dopis viditelně poškozen nebo je-li porušena ochranná páska, uplatněte reklamaci přímo u přepravce. Za škody vzniklé při přepravě nenese dodavatel odpovědnost.

Zboží doručováno společností DPD na adresu zákazníka (DPD Private)

Služba je vhodná pro zasílání veškerého sortimentu kromě alkoholu, na které není možné se pojistit pro opatrné zacházení. Cena za doručení je 99 Kč včetně DPH při platbě předem. Příplatek za dobírku je 40 Kč včetně DPH. Zboží vám bude doručeno následující den po expedici ze skladu na adresu uvedenou v objednávce.

Reklamace zásilky je možná pouze u převzetí. Pokud je balík viditelně poškozen nebo je-li porušena ochranná páska, uplatněte reklamaci přímo u přepravce. Za škody vzniklé při přepravě nenese dodavatel odpovědnost.

Zboží k osobnímu vyzvednutí na pobočkách HeurekaPoint ( Uloženka)

Pobočky Uloženky slouží k rychlé a levné přepravě balíků do maximální hmotnosti 15 kg, maximálních rozměrů zásilky 80 x 60 x 42cm a maximální výše dobírky 50 000 Kč pro zákazníky ve větších městech . Cena služby je 43 Kč včetně DPH při platbě předem. Za dobírku je příplatek 16 Kč včetně DPH. Zásilka je vždy druhý den po odeslání připravena k vyzvednutí na vámi zvolené pobočce. Informováni o uložení budete e-mailem a sms. Níže je seznam poboček, které Vám nabídne při objednávce i náš systém.

Pobočky Uloženky:

Brno, Černopolní 54/245, Brno, Václavská 237/6, areál ICB vchod č. 9, České Budějovice, Novohradská 736/36, Hradec Králové, Nám. 5. května 888, Liberec (NC Géčko), Sousedská 599, Olomouc, Myslbekova 429/9, Ostrava, 28.října 1422/299, Plzeň, Koterovská 2039/114, Praha 1 (OD Bílá Labuť), Na Poříčí 23, Praha 4, 5. května 1109/63, Praha 7 - Holešovice, Argentinská 286/38, Praha 9, Kolbenova 931/40b, Rudná u Prahy, K Vypichu 1087, Ústí nad Labem, Dlouhá 1/12, Zlín, J. A. Bati 5645 (Budova 51)

Reklamace zásilky je možná pouze u převzetí. Pokud je balík viditelně poškozen nebo je-li porušena ochranná páska, uplatněte reklamaci přímo u přepravce. Za škody vzniklé při přepravě nenese dodavatel odpovědnost.

Zboží k osobnímu vyzvednutí na DPD ParcelShop:

Služba umožnuje vyzvednutí balíků ve vybraných partnerských prodejnách společnosti Uloženka, převážně v menších městech. Cena služby je při platbě předem 55 Kč včetně DPD, příplatek za dobírku je 15 Kč. V komentáři k objednávce zvolte výdejní místo:

Seznam poboček ParcelShop:

Benešov, Křižíkova 1703 (Mountfield)
Boskovice, Kpt. Jaroše 2011/10 (Mountfield)
Brno - Dolní Heršpice, Skandinávská 150/14 (Mountfield)
Brno - Trnitá, Křenová 210/64 (Mountfield)
Česká Lípa, Žitavská 3022 (Mountfield)
České Budějovice, Okružní 2615/7 (DPD CZ)
České Budějovice, České Vrbné 2393 (Mountfield)
České Budějovice, Pražská 289 (Mountfield)
Český Těšín, Karvinská 1959 (Mountfield)
Chlumec, Sempra 398 (DPD CZ)
Chodov, Hrnčířská 1080 (DPD CZ)
Chotěšov, Týnecká 550 (Mountfield)
Děčín, Ústecká 1975 (Mountfield)
Frýdek-Místek, Frýdlantská 2198 (Mountfield)
Hlučín, Ostravská 1812 (Mountfield)
Hodonín, Krátká 4225/4 (Mountfield)
Horka nad Moravou, Olomoucká 612/34 (DPD CZ)
Hradec Králové, Pilnáčkova 410 (Mountfield)
Hradec Králové - Pouchov, U Mostku 183 (DPD CZ)
Jaroměř, Hradecká 750 (Mountfield)
Jesenice, Mírové náměstí 385 (Mountfield)
Jihlava, Romana Havelky 4854/5b (Mountfield)
Jihlava , Na Hranici 4337/12 (DPD CZ)
Kladno - Kročehlavy, Arménská 2673 (Mountfield)
Klatovy, Plzeňská 838 (Mountfield)
Kolín, Pražská 1055 (Mountfield)
Liberec - Horní Hanychov, Ještědská 151 (DPD CZ)
Liberec - Rochlice, České Mládeže 1079 (Mountfield)
Litoměřice, Želetická 2243 (Mountfield)
Litomyšl, Komenského náměstí 1052 (Mountfield)
Mělník, Českolipská 3476 (Mountfield)
Měnín, Měnín 580 (DPD CZ)
Mikulov , K Vápence 1604/20 (Mountfield)
Mladá Boleslav, Jičínská 1418 (Mountfield)
Mnichovice, Mirošovická 697 (Mountfield)
Modletice, Modletice 135 (DPD CZ)
Most, Velebudická 1220 (Mountfield)
Nymburk, Řepná 2401 (Mountfield)
Olomouc , Velkomoravská 50 (Mountfield)
Ostrava - Heřmanice, Orlovská 803/162 (DPD CZ)
Ostrava - Třebovice, Sjízdná 5602/4 (Mountfield)
Pardubice - Staré Cívice, Přeloučská 215 (Mountfield)
Pardubice - Zelené Předměstí, S. K. Neumanna 297 (DPD CZ)
Pelhřimov, Křemešnická 650 (Mountfield)
Písek, U Hřebčince 2484 (Mountfield)
Plzeň - Doubravka, Nákupní 1456/9 (Mountfield)
Plzeň - Jižní Předměstí, Sukova 2895/23 (Mountfield)
Plzeň - Skvrňany, Domažlická 1123/194 (DPD CZ)
Praha - Dubeč, K Horním Počernicím 213/1 (DPD CZ)
Praha 4 - Kavčí Hory, Na Hřebenech II 1130/6 (Mountfield)
Praha 5 - Stodůlky, Jeremiášova 1422/7b (Mountfield)
Praha 7 - Holešovice, Bubenské nábřeží 306 (Mountfield)
Praha 9 - Kyje, Skorkovská 1511 (Mountfield)
Přerov, Lipnická 2996/4 (Mountfield)
Příbram, Brodská 492 (Mountfield)
Sezimovo Ústí, Dr. E. Beneše 1090 (Mountfield)
Sokolov, Marie Majerové 2242 (Mountfield)
Staré Město, Východní 2134 (Mountfield)
Strakonice, Písecká 904 (Mountfield)
Šumperk, Jesenická 177/22 (Mountfield)
Teplice, Srbická 454 (Mountfield)
Třebíč - Nové Dvory, Brněnská 723 (Mountfield)
Valašské Meziříčí, Zašovská 132 (Mountfield)
Velké Přílepy, Statenická 20 (DPD CZ)
Veselí nad Lužnicí, Jateční 788 (Mountfield)
Vrchlabí, Vápenická 1642 (Mountfield)
Všechromy, D1 Exit 15 (Mountfield)
Vyškov - Město, Brněnská 472/25b (Mountfield)
Žďár nad Sázavou, Dvořákova 2459/6 (Mountfield)
Zlín - Malenovice, Třída 3. května 1205 (Mountfield)
Znojmo, Vídeňská třída 2920/83 (Mountfield)

Čl. VII. Výhrada vlastnictví

Dodávané zboží zůstává až do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví prodávajícího, jak vyplývá z platného ustanovení § 443 - 446 ObchZ resp. § 601 ObčZ.

Čl. VIII. Odstoupení od smlouvy – kupující spotřebitel

V naší nabídce najdete převážně zboží podléhající rychlé zkáze. Z tohoto důvodu je možné storno objednávky jen po vzájemné dohodě. Standartně stornujeme objednávku 72 hodin před plánovaným doručením. Chápeme, že se může stát cokoliv a objednávku se můžeme pokusit stornovat i 1-2 pracovní dny před plánovaným doručením. O stornu objednávky nás v akutním případě kontaktujte telefonicky ohledně domluvy a poté vše vzájemně obě strany potvrdí emailovou poštou. Vždy musíme se storno objednávkou souhlasit. Některé zboží se vyrábí 3 dny (modelované dorty) a při započetí prací nebo nákupu specifických surovin není možno objednávku stornovat v plné výši. Objednávku stornujte v pracovní dny od 8 hod. do 17 hod. Pokud objednávku stornujete mimo pracovní den nebo mimo pracovní dobu, tak přijetí storna přijímáme až první náslewdující pracovní den v 8 hod. Vždy se snažíme ohledně stornování objednávky se zákazníkem komunikovat a situaci vyřešit. Pokud zákazník jen napíše pár hodin před doručením sms nebo email, že "ruší" objednávku a nereaguje na zvonek, telefonáty nebo email., tak celou záležitost předáváme inkasní agentuře k vymožení pohledávky.

Čl. X.  Záruka, reklamace vad

1. Všeobecné pokyny

Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti po individuální dohodě s Vámi v souladu s platným právním řádem České republiky.

Zákazník je povinen prohlédnout zboží dodané prodávajícím bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu zboží, je zákazník povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zboží za přítomnosti dopravce. U  balíků je potřeba zkontrolovat stav zboží přímo na České poště nebo Uložence ( popřípadně před doručovatelem České pošty ). V opačném případě nemusí být reklamace Českou poštou uznána.

Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, veškeré zboží je pojištěno. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavření škodné události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva, nebo dodáno nové zboží. Podepsáním přepravního listu zákazníkem zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že zboží bylo řádně a včas dodáno.

Před prvním použitím zboží je zákazník povinen prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit. V případě nesprávného používání zboží nese odpovědnost zákazník.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené jeho používáním, ani na vady, na které byl zákazník předem upozorněn.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací po převzetí zboží. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

K reklamaci je nutné ve všech případech předložit kopii faktury a doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány.

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění.

2. záruční doba

Prodávající odpovídá kupujícímu za vady předmětu koupě, které se vyskytnou v záruční době. Záruční doba činí 24 měsíců, pokud u jednotlivého konkrétního zboží nebude určena záručním listem doba delší. V případě záruky poskytnuté záručním listem odpovídá prodávající kupujícímu za vady předmětu koupě pouze v rozsahu vymezeném v záručním listě.

3. oznámení vady

Práva z odpovědnosti za vady je povinen uplatnit kupující u prodávajícího v záruční době, jinak zaniknou, a to výhradně písemným oznámením doručeným do sídla prodávajícího a to bez zbytečného odkladu po zjištění vady zboží. Pokud byla vada zboží způsobena zjevně nevhodnou manipulací při přepravě, je povinností kupujícího sepsat zápis o škodě za přítomnosti zástupce přepravce (zpravidla řidiče) a tento doručit nejpozději do 3 prac.dní prodávajícímu. Povinnost kupujícího vyplnit reklamační formulář tím není dotčena. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy je kupující povinen převzít opravené zboží, se nepočítá do záruční doby. Záruční doba začne běžet znovu ode dne převzetí vyměněného zboží. Odstranění vad zboží zajistí v záruční době na svůj náklad prodávající u osob autorizovaných výrobcem zboží k provádění servisních oprav nebo u jiných odborně způsobilých osob.

4. rozpor s kupní smlouvou

 Pokud předmět koupě není ve shodě s kupní smlouvou (rozpor s kupní smlouvou dle §616 občanského zákoníku), má kupující spotřebitel právo, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu uvedl předmět koupě do stavu, který bude odpovídat kupní smlouvě. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny předmětu koupě nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Čl. XI. Přechod nebezpečí

Přechod nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího spotřebitele okamžikem převzetí zboží od přepravce.

Tímto není dotčeno právo spotřebitele uplatňovat rozpor s kupní smlouvou.

Přechod nebezpečí škody na kupujícího podnikatele přechází okamžikem převzetí zboží od přepravce nebo okamžikem, kdy se kupující podnikatel dostane do prodlení s převzetím zboží, a to ve smyslu § 455 ObchZ.

Čl. XII.  Informace poskytované spotřebiteli na základě občanského zákoníku

Dle ust. § 53:

ad. a) Petr Prudký, IČ: 66553628, DIČ: CZ7603063765, V Horce 50, 664 01 Řícmanice

ad b a c) Zboží, charakteristika a ceny zboží jsou u jednotlivých nabízených položek.

ad d) Ceny zboží uvedené v elektronickém obchodě jsou vždy ceny pro koncového spotřebitele a bez jakýchkoliv dalších skrytých poplatků kromě nákladů na dodání. Náklady na dodání jsou v obchodních podmínkách.

ad e a f) Způsob dopravy a úhrady si zákazník zvolí při nákupu v části "Nákupní košík", kde si rovněž navrhne cenu dopravy. Tu mu poté potvrdíme v potvrzené objednávce. Jsme oprávněni ji změnit u balíků České pošty pokud by například skutečná hmotnost balíku byla větší než odhadovaná hmotnost zákazníkem na základě které navrhl cenu dopravy.

ad g) Dle § 53. odst. 6 má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění při použití prostředků komunikace na dálku.

ad h) Neúčtujeme žádné poplatky při použití prostředků komunikace na dálku.

ad h) Naše nabídka platí po dobu aktivního připojení k Narozeninky.cz a doby potřebné k doručení objednávky prostřednictvím nástrojů www.Narozeninky.cz.

Čl. XIII . Prorogace

Prodávající a kupující podnikatel se dle § 89a o.s.ř. dohodli na tom, že pro případ jejich sporu bude věcně příslušný obecný soud prodávajícího.

Čl. XIV. Ostatní ustanovení

Veškeré údaje zveřejněné na webových stránkách prodávajícího jsou chráněny příslušnými právními předpisy. Tato ochrana se může dotýkat i práv jiných osob. Údaje zveřejněné na webových stránkách prodávajícího nesmějí být bez jeho souhlasu nebo souhlasu držitele autorských práv jakkoli dále kopírovány a zpřístupňovány třetím osobám. Prodávající neručí za věcnou správnost všech údajů zveřejněných na jeho webových stránkách a upozorňuje, že tyto údaje nejsou v žádném případě doporučením pro využití nabízeného zboží pro specifický účel použití zamýšlený zákazníkem.

Prodávající je oprávněn měnit obsah svých webových stránek, jakož i sortiment nabízeného zboží a jejich ceny. Prodávající je oprávněn měnit obsah těchto obchodních podmínek, změna obchodních podmínek se nevztahuje na již uzavřené kupní smlouvy.

Čl. XV. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje, potřebné pro komunikaci s kupujícím, budou použity výhradně pro účely objednávkového systému zboží, pro účely vnitřních rozborů a analýz sloužících k vyhodnocení systému. Vyhrazujeme si právo uživatele s použitím těchto údajů informovat o svých připravovaných aktivitách - slevy, akce apod.

Prodávající se zavazuje, že osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně, s výjimkou případů, kdy tak stanoví zákon ve vztahu k orgánům českého státu a státní správy.

Přístup k osobním údajům je umožněn pouze vybraným pracovníkům prodávajícího.

Registrací údajů v systému Narozeninky.cz kupující vyslovuje souhlas s výše uvedeným účelem použití osobních údajů a potvrzuje skutečnost, že tato data byla poskytnuta dobrovolně.

Čl. XVI. SCHVÁLENÍ OP ZE STRANY KUPUJÍCÍHO

V okamžiku, kdy kupující v systému Narozeninky.cz klikne na odkaz "OBJEDNAT" umístěný pod formulářem objednávky, má prodávající za to, že ze strany kupujícího byly tyto Obchodní podmínky řádně prostudovány a jsou tak bezvýhradně akceptovány a podle vůle kupujícího se stávají součástí ujednání stran v kupní smlouvě.

Created By: RebelArt - grafika, webdesign